ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΞΙΣΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ

Εισαγωγή Στην εργασία αυτή επιχειρείται να καταδειχθεί ο διαχρονικός ιστορικός και κοινωνικός ρόλος της θρησκείας αξιοποιώντας τις μελέτες και τα εργαλεία που προσφέρει η θεωρία του μαρξισμού. Η εργασία χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη, η θρησκεία εξετάζεται ως συνειδησιακό … Continue reading

Η ανάδειξη ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών της Λογικής του Μαρξ και της μαρξιστικής αντίληψης περί δικαίου και ηθικής -Κριτική ανάλυση της εισαγωγής του βιβλίου του Αντρέας Αρντ «Καρλ Μαρξ. Έρευνα σχετικά με τη συνοχή της μαρξιστικής θεωρίας»

  Εισαγωγή Στην εργασία αυτή θα καταπιαστούμε με την κριτική ανάλυση της εισαγωγής του βιβλίου του Αντρέας Αρντ «Καρλ Μαρξ. Έρευνα σχετικά με τη συνοχή της μαρξιστικής θεωρίας». Στο εισαγωγικό αυτό σημείωμα ο Αρντ αρχικά επιχειρεί να καταδείξει πως η υλιστική … Continue reading